Produkte markiert mit 'fish flakes'

Katsuobushi Atsu kezuri, 100g

Dicke aromatische Katsuobushi Scheiben für Dashi 鰹節 (厚削り)
19,50 € inkl. Versand
entspricht 195,00 € pro 1 Kilogramm

Katsuobushi Usu kezuri, 20g

Dünne aromatische Katsuobushi Flakes 鰹節 (薄削り)
8,00 € inkl. Versand
entspricht 400,00 € pro 1 Kilogramm